HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla är ett företag som finns i Tomelilla. I HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla finns det lite olika personer som är förknippade och det är Mårtensson, Kent Åke Jörgen som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Susanne Ros-Marie som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Yngve Oskar Elvir som är född 1936 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Jörgen Ingemar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahm, Helge Mauritz som är född 1933 och har titeln Suppleant, Ståhlbrand, Hanna Pia som är född 1975 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla på telefon 044-123100.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla är ett av många företag som finns i Skåne län och Tomelilla arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Kent Åke Mårtensson, Yngve Nilsson, Jörgen Svensson och Susanne Nilsson två i förening.

HSB:s Bostadsrättsförening Simhallen i Tomelilla har 716406-1629 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.