HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla

Skåne län

Information

HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla är ett bolag som finns i Tomelilla. I HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Konrad Bertil Assar som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahm, Helge Mauritz som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Leufstedt, Alf Göran Jonny som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindskog, Bo Knut Albert som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Kerstin Allie Agneta som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Henrik Georg som är född 1963 och har titeln SuppleantLeoo, Karl Frederik som är född 1972 och har titeln Suppleant, Nielsen, Hans Åke Mikael som är född 1979 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla är ett av många bolag som finns i Skåne län och Tomelilla arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla innehar ej F-skattsedel och HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Konrad Bertil Assar -Grahm, Helge Mauritz -Leoo, Karl Frederik -Lindskog, Bo Knut Albert

HSB:s Bostadsrättsförening Fabian i Tomelilla har 738800-1013 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.