Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad

Skåne län

Information

I Tomelilla finns det ett Handelsbolag som heter Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad. Det finns flera verksamheter som liknar Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad i Skåne län. Tomelilla är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1969-07-25 så har Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad varit registrerat och sedan 1974-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad och det finns fler verksamheter som är det i Tomelilla.

Vill man komma i kontakt med Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad så kan man gör det genom att posta ett brev till Sälshögsv. 30, 273 35, Tomelilla. Vi ni istället prata med Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad så kan ni göra det på 0417-12730.

Verkstadsrörelse (byggnadssmides- och reparationsrörelse)

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Olsson, Kaj Åke som är född 1943 och har titeln Bolagsman, Olsson, Sven Erik som är född 1947 och har titeln Bolagsman, .

; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. .

Handelsbolaget Bröderna Olssons Byggnadssmides- och Rep. verkstad har 938800-2660 som sitt organisationsnummer.