Österlenhem Aktiebolag

Skåne län

Information

Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter syfte att där uppföra och förvalta eller sälja bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar liksom uppförande av småhus för försäljning. Bolaget får även uppföra eller förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. Bolaget får dessutom förvalta andra kommunala bolag när för- valtning innebär administration, fastighetsförvaltning eller liknande. Bolaget får inte driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Österlenhem Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Tomelilla så är Österlenhem Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Tomelilla arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Tomelilla och i Skåne län. Redan 1952-01-07 så skapades Österlenhem Aktiebolag och företaget är har F-skattsedel Österlenhem Aktiebolag har haft det sedan 1998-01-01.

Österlenhem Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

556056-3792 är organisationsnummret för företaget som finns i Tomelilla.

Just nu är Österlenhem Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Österlenhem Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 0417-18420 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Claeson, Bo Rikard Lennart -Larsson, Lars Torgny Sigurd -Turell, Bengt Peter Gustaf Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Österlenhem Aktiebolag är Turell, Bengt Peter Gustaf som är född 1960 och har titeln Extern VD, Claeson, Bo Rikard Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fisker, Gun Ann-Elise som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Lars Torgny Sigurd som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottervald, Göran Edvin som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Thoresson, Conny Ingmar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Jan Erik Lennart som är född 1950 och har titeln Suppleant, Arvidsson, Karin Gerd Lisbet som är född 1951 och har titeln Suppleant, Johansson, Stig Arne Valther som är född 1943 och har titeln SuppleantNilsson, Algot Nils Egon som är född 1948 och har titeln SuppleantTurtiainen, Pia Carina som är född 1967 och har titeln SuppleantThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln RevisorBjärehäll, Anders Ola som är född 1974 och har titeln RevisorssuppleantAndersson, Agne Harry Edvard som är född 1941 och har titeln LekmannarevisorAndersson, Nils Uno som är född 1955 och har titeln LekmannarevisorHedgate, Dan Börje som är född 1946 och har titeln LekmannarevisorLarsson, Björn Anders Ingemar som är född 1957 och har titeln LekmannarevisorTalik, Tom Ivar Tomas som är född 1945 och har titeln LekmannarevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.