Amys Framtidsassistans AB

Skåne län

Information

Amys Framtidsassistans AB är ett av många verksamheter som finns i Tomelilla. Det är nämligen den kommunen som Amys Framtidsassistans AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Amys Framtidsassistans AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 2005-10-21.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Sälshög 1205, 273 93, Tomelilla. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Amys Framtidsassistans AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0417-31490.

Tomelilla arbetar för att verksamheter som Amys Framtidsassistans AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Amys Framtidsassistans AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Aktiebolagets verksamhet ska vara att idka personlig assistans åt funktionshindrade.

Firmatecknare för Amys Framtidsassistans AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Amys Framtidsassistans AB och det är följande personer, Olsson, Amy Ulla Anne-Marie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Kenneth Lars-Göran som är född 1948 och har titeln Suppleant, Larsson, Lars-Erik som är född 1961 och har titeln Revisor, LEL Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Amys Framtidsassistans AB är 556688-3707.